}

Vitaj - živi zavarovano! NLB Vita

NLB Vita Nezgoda

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv tudi na vaše finančno stanje in finančno stanje vaše družine, se zavarujte z nezgodnim zavarovanjem. Nezgodno zavarovanje je rizično zavarovanje in nima odkupne vrednosti, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena riziku nezgode.

Kaj ti zavarovanje nudi

Nezgodna zavarovalna kritja so oblikovana v pakete različnih višin kritij, in sicer: Varni, Aktivni in Premium.

Ta kritja so: zavarovanje za primer nezgodne smrti, nezgodne smrti v prometni nesreči, nezgodne invalidnosti, zloma kosti, nadomestilo za okrevanje po poškodbah in nadomestilo za fizioterapijo.

Kdo se lahko zavaruje

Nezgodno zavarovanje lahko skleneš v starosti od 14 do 64 let. 

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš za dobo 1 leta s podaljševanjem.

Preprosta sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš v katerikoli poslovalnici NLB ali na spletni strani NLB Vite. Zavarovanje začne teči prvi dan v naslednjem mesecu, ki sledi podpisu ponudbe. Zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan.

 

Dokumenti z informacijami:
* Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici.
*** Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem poklicnem razredu. V skladu z ZDPZP premija nezgodnega zavarovanja vključuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov.

NLB Vita Nezgoda Junior

Nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior je posebej prilagojeno otrokom in mladostnikom do 26 let. Nezgodno zavarovanje je rizično zavarovanje in nima odkupne vrednosti, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena riziku nezgode. Zavarovanje ni vezano na šolsko ali študijsko leto, kar pomeni, da ga lahko skleneš kadarkoli.

Kaj ti zavarovanje nudi

Paket PREVIDNI je prejel nagrado za Naj nezgodno zavarovanje otrok in mladine in je namenjen vsem, ki vam je pomembna visoka zavarovalna vsota v primeru trajne invalidnosti. Paket AKTIVNI je namenjen vsem, ki želite ob relativno visoki zavarovalni vsoti za trajno invalidnost poskrbeti tudi za nadomestila v primeru poškodb otroka. Paket ŠPORTNIK je odlična izbira, če si član športnega kluba in si starejši od 6 let. Tako si zavarovan tudi v primeru poškodb, ki se zgodijo na treningu ali udeležbi na javnih športnih tekmovanjih. Paket vsebuje tudi višjo zavarovalno vsoto za primer zloma kosti.

Kdo se lahko zavaruje

Nezgodno zavarovanje Junior lahko skleneš v starosti do 26 let. V kolikor si mlajši od 15 let ga zate lahko sklene eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš za dobo 1 leta s podaljševanjem ali za dobo 1 leta.

Preprosta sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš v katerikoli poslovalnici NLB ali na spletni strani NLB Vite. Zavarovanje začne teči prvi dan v naslednjem mesecu, ki sledi podpisu ponudbe. Zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan.

 

Dokumenti z informacijami:
*Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici.
***Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.

Ne pozabi!

Računalnik

Sklenitev online

Vzelo ti bo le 5 minut časa.

Svet
Velja po celem svetu
Nezgodno zavarovanje velja za cel svet, 24 ur na dan.
Kovanec
Izplačilo v 14 dneh
Izplačilo v 14 dneh po prejemu celotne dokumentacije.
Stetoskop
Pregled ni potreben

Zdravstvenega stanja zavarovanca ne preverjamo.

Kovanček
Kotiček za otroke

Si že obiskal Toli kotiček? PREVERI TUKAJ

Prva pomoč
Brez varčevanja
Celotna premija je namenjena riziku nezgode.