}

Vitaj - živi zavarovano! NLB Vita

NLB Vita Nezgoda

NLB Vita Nezgoda je nezgodno zavarovanje, ki nudi visoke zavarovalne vsote za primer invalidnosti v primeru nezgode. Nezgodno zavarovanje je rizično zavarovanje in nima odkupne vrednosti, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena riziku nezgode.

Kaj ti zavarovanje nudi

Nezgodna zavarovalna kritja so oblikovana v pakete različnih višin kritij, in sicer: Osnovni, Dvojni in Premium. Ta kritja so: nezgodna smrt, nezgodna smrt v prometni nesreči, nezgodna invalidnost (delna in popolna) ter nadomestilo za zlom kosti. Vsakemu paketu lahko poljubno priključiš še kritji dnevnih nadomestil s paketom nadomestil: dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje in dnevno nadomestilo za bolnišnični dan.

Kdo se lahko zavaruje

Nezgodno zavarovanje lahko skleneš v starosti od 14 do 64 let. 

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš za dobo 1 leta s podaljševanjem ali za dobo 10 let.

Preprosta sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš v katerikoli poslovalnici NLB ali na spletni strani NLB Vite. Zavarovanje začne teči prvi dan v naslednjem mesecu, ki sledi podpisu ponudbe. Zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan.

 

Izbranemu osnovnemu paketu se lahko priključi poljuben paket dnevnih nadomestil:
*Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem poklicnem razredu.
V skladu z ZDPZP se od sklenjenega nezgodnega zavarovanja plačuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov, ki se odmeri od zavarovalne premije. Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od nezgodnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let. DPZP pri nezgodnem paketu Senior se ne obračuna v primeru, da ga sklene oseba, stara 65 let, za dobo 10 let.

NLB Vita Nezgoda Junior

Nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior je posebej prilagojeno otrokom in mladostnikom do 26 let. Nezgodno zavarovanje je rizično zavarovanje in nima odkupne vrednosti, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena riziku nezgode. Zavarovanje ni vezano na šolsko ali študijsko leto, kar pomeni, da ga lahko skleneš kadarkoli.

Kaj ti zavarovanje nudi

Zavarovanje nudi tri različne pakete. Paket Previdni je namenjen vsem, katerim je pomembna visoka zavarovalna vsota v primeru invalidnosti. Olajša ti finančno breme pri preureditvi domačega okolja po nezgodi. Paket Aktivni je namenjen vsem, ki želijo ob relativno visoki zavarovalni vsoti za trajno invalidnost poskrbeti tudi za nadomestila v primeru lažjih poškodb. Paket Športnik je odlična izbira, če je si član športnega kluba in starejši od 6 let. Tako boš zavarovan tudi v primeru poškodb, ki se zgodijo na treningu ali udeležbi na javnih športnih tekmovanjih.

Kdo se lahko zavaruje

Nezgodno zavarovanje Junior lahko skleneš v starosti do 26 let. V kolikor si mlajši od 15 let ga zate lahko sklene eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš za dobo 1 leta s podaljševanjem ali za dobo 1 leta.

Preprosta sklenitev zavarovanja

Zavarovanje lahko skleneš v katerikoli poslovalnici NLB ali na spletni strani NLB Vite. Zavarovanje začne teči prvi dan v naslednjem mesecu, ki sledi podpisu ponudbe. Zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan.

 

*Zavarovalnina za kritje trajne invalidnosti za stanje po zlomu ali prelomu kosti se izplača pod pogojem, da je zavarovanec utrpel vsaj 10 % stopnjo trajne invalidnosti.

Ne pozabi!

Računalnik

Sklenitev online

Vzelo ti bo le 5 minut časa.

Svet
Velja po celem svetu
Nezgodno zavarovanje velja za cel svet, 24 ur na dan.
Kovanec
Izplačilo v 14 dneh
Izplačilo v 14 dneh po prejemu celotne dokumentacije.
Stetoskop
Pregled ni potreben

Zdravstvenega stanja zavarovanca ne preverjamo.

Kovanček
Kotiček za otroke

Si že obiskal Toli kotiček? PREVERI TUKAJ

Prva pomoč
Brez varčevanja
Celotna premija je namenjena riziku nezgode.